Carti

Serie de cãrþi de istorie pentru tineret dar nu numai, publicate de prestigioasa editurã Humanitas din Bucureºti la ideea directorului acesteia, Gabriel Liiceanu ºi scrise de indrãgitul istoric Neagu Djuvara, una din personalitãþile vieþii culturale din România.
Scrierile de popularizare a istoriei României ale lui Neagu Djuvara s-au bucurat de mare succes datoritã unui stil accesibil, simplu ºi complet în acelaºi timp.
O excelentã reþetã – text accesibil ºi ilustaþie bogatã, bine documentatã – de popularizare a istoriei, promovatã de ani de zile în toate þãrile occidentale, aceste cãrþi se adreseazã în aceaºi mãsurã tinerilor dar ºi adulþilor.

„Cum s-a nãscut poporul român”

Aparutã în 2001, aceastã primã carte a seriei „Istorie ºi legendã” povesteºte istoria teritoriului de azi al României, din antichitate ºi pânã la formarea primelor state medievale româneºti. Deºi este cartea cea mai sãrac ilustratã (aprox 40 imagini), cartea a avut un mare succes datoritã subiectului incitant.

„Mircea cel Bãtrân ºi luptele cu turcii”

Povestea realã a celui mai mare voievod al Valahiei, cel ce a reuºit sã evite pentru prima oarã ca þara sã îi fie transformatã în provincie otomanã.

„De la Vlad Þepeº la Dracula vampirul”

Ultima carte din serie, aparutã în mai 2003 descrie adevãrata poveste a sângerosului ºi viteazului domn al Þãrii Româneºti, Vlad Þepeº.
La ilustrarea acestei cãrþi am lucrat mai bine de un an, o treime a acestui timp fiind alocatã documentãrii. Cartea are 95 de imagini, majoritatea ilustraþii, fotografii de monumente, picturi ºi gravuri medievale de epocã.
Ilustraþiile sunt reconstituiri de monumente (majoritatea inedite), bãtãlii, chipuri ale unor personalitãþi din epocã (Mehmet II, Skanderbeg, Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, Pavel Chinezu etc.), episoade din viaþa lui Þepeº etc.
Consider cã aceasta este cea mai completã carte de popularizare despre cel supranumit Dracula, cel puþin în ceea ce priveºte ilustraþia, dintre toate câte s-au fãcut pânã acum în România sau aiurea. Toþi cei ce cred cã ºtiu destule despre Vlad Þepeº vor gãsii multe lucruri inedite ºi interesante despre el ºi epoca în care a trãit.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *